Yêu Và Được Yêu played in guitar can be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Yêu Và Được Yêu by Hoài An” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Yêu Và Được Yêu guitar chords, you have visit to the perfect website.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Yêu Và Được Yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Yêu Và Được Yêu by Hoài An Guitar Chords

(1) [Em] Đời có nhiều [Cmaj7] lo âu, còn [G] anh đi bên em cùng [D] nhau
[Em] Gần đấy rồi lại [Cmaj7] xa, vẫn là [G] em trêu đùa anh [D] mãi
[Em] Lặng lẽ người [Cmaj7] yêu thương, để [G] quan tâm luôn [D] chở che
[Em] Nhiều tiếng cười [Cmaj7] vui tươi từ [G] khi nào mình [D] quen nhau
 
(2) Đến bên [Em] em, nói [C] yêu em
Lời [B] con tim anh vừa [Em] trao
Đến bên [Em] em, nói yêu [C] em
Đẹp rực [B7] rỡ em muôn sắc [Em] màu
 
(3) Ho…ho…[Em] Yêu
và được [D] yêu nhau trong nồng say
Cầm đôi [Am] tay đưa em đi trên cỏ
hoa tình yêu đưới ban [Em] mai nắng hồng
Ho…ho…[Em] Yêu
và được [D] yêu nhau muôn đời sau
Đời đẹp [Am] hơn đôi ta thênh thang niềm
vui con tim cất tiếng [Em] ca tâm hồn
Đến đây cùng [D] em, khúc ca người [C] ơi, có nhau suốt [B] đời.
 

 
(1) (2) (3) (3)
—————–

If you want to learn Hoài An Yêu Và Được Yêu guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!