Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm in guitar acoustic version maybe one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm by Zim P” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm guitar chords, you just come to the best web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm song.

“Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm by Zim P Guitar Chords

Intro:
[Am][Em]-[F][Em]-[Dm][Am]-[F][G]
[Am][Em]-[F][Em]-[Dm][Am]-[F][G]

1. Tôi đã yêu [Am] lầm một người không hề yêu [C] tôi
Biết làm sao [Dm] đây lòng quên đi một bóng [Am] hình
Yêu thêm một [Am] người để cố quên đi người [Dm] kia
Mong sao từ [G] đây sẽ không yêu lầm [Em] nữa đâu

2. Tôi đâu có [Am] ngờ người tôi trọn đời yêu [C] thương
Cũng lại rời [Dm] xa tôi rồi vui bên người [Am] tình
Biết phải làm [Am] gì cho nỗi đau phai nhạt [Dm] mau
Yêu lầm làm [Em] chi để giờ đây mới [Am] đắng cay

ĐK: Tại sao quá [Am] tin vào người ta khiến [G] cho tim lạc lối
Để giờ [F] yêu lầm yêu [G] lại lại yêu [C] lầm
Biết phải làm [Dm] sao đây người ơi làm [Em] sao để cố quên
Làm [F] sao cho con tim không phải [E] nhớ

Từng đêm bước [Am] chân tôi lẻ loi biết [G] đi đâu về đâu
Khi đường [F] tương lai giờ [G] đây quá mịt [C] mờ
Đành tôi trách [Dm] than để làm chi
Tình [Em] yêu chỉ thế thôi người [G] ta chỉ [Em] muốn đùa [Am] cho vui
—————–

If you want to learn Zim P Yêu lầm yêu lại lại yêu lầm guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!