Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy) in guitar acoustic version maybe one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy) by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy) guitar chords, you have come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy)” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy) by Guitar Chords

1. [G] Tôi mong quen em, biết em ban [Em] đầu
[C] Tôi mong bên em, yêu em vô [D] cùng
[G] Sao tôi ngu ngơ đắm say đêm [Em] ngày
[C] Tôi nghe đôi chân muốn quay [D] cuồng
 
Mỗi khi [C] lòng nhớ [D] em
Giờ [G] biết làm sao hỡi [Em] người
[C] Khi con tim tôi chợt lên [D] tiếng.
 
ĐK:
Từng ngày tôi luôn nhớ [G] em
Với đắm [C] đuối si mê lơ [D] ngơ
Từng ngày tôi luôn khát [G] khao
Với nỗi [C] nhớ em bao đêm [D] về
Có biết không [C] em một ngày nào không có [D] em
Tôi [C] nhớ em, nhớ em, nhớ [D] em
Nỗi nhớ ngất ngây điên [G] cuồng. [C] [D]
 
2. [G] You’re all that I [Em] want
[C] You’re all that I [D] need (You’re all that I need)
[G] Can’t you see how I [Em] feel
[C] Can’t you see that my [D] pain’s so real
 
When I [C] think of [D] you
I [G] don’t know [G/F#] what to [Em] do
[C] When will I see you [D] again.
 
ĐK:
I miss you like [G] crazy
Even [C] more than words can [D] say
I miss you like [G] crazy
Every [C] minute of every [D] day
Girl I’m so [C] down, when you love’s not [D] around
I [C] miss you, miss you, miss [D] you
I miss you like [G] crazy. [C] [D]
Tăng tone [G] -> [A]
 
Từng ngày tôi luôn nhớ [A] em
Với đắm [D] đuối si mê lơ [E] ngơ
Từng ngày tôi luôn khát [A] khao
Với nỗi [D] nhớ em bao đêm [E] về
Có biết không [D] em một ngày nào không có [E] em
Tôi [D] nhớ em, nhớ em, nhớ [E] em
 
I miss you like [A] crazy [D] [E]
Nỗi nhớ ngất ngây điên [A] cuồng [D] [E]
I miss you like [A] crazy [D] [E]
Nỗi nhớ ngất ngây điên [A] cuồng [D] [E]
I miss you like [A] crazy. [D] [E]
 
————– lời anh ————-
1. [G] I used to call you my [Em] girl
[C] I used to call you my [D] friend [C] [D]
[G] I used to call you the [Em] love
[C] The love that I never [D] had [C] [D]
 
Pre-chorus:
When I [C] think of [D] you
I [G] don’t know what to [Em] do
[C] When will I see you [D] again
 
Chorus:
I miss you like [G] crazy
Even [C] more than words can [D] say
I miss you like [G] crazy
Every [C] minute of [D] everyday
Girl, I’m so [C] down when your loves not [D] around
I [C] miss you, miss you, miss [D] you
I miss you like [G] crazy [C] [D]
 
2. [G] You’re all that I [Em] want
[C] You’re all that I [D] need (You’re all that I need)
[G] Can’t you see how I [Em] feel?
[C] Can’t you see that my [D] pains so real?
Pre-chorus:
When I [C] think of [D] you
I [G] don’t know [G/F#] what to [Em] do
[C] When will I see you [D] again
 
Chorus:
I miss you like [G] crazy
Even [C] more than words can [D] say
I miss you like [G] crazy
Every [C] minute of [D] everyday
Girl, I’m so [C] down when your loves not [D] around
I [C] miss you, miss you, miss [D] you
I miss you like [G] crazy [C] [D]
 
Transposed:
I miss you like [A] crazy
Even [D] more than words can [E] say
I miss you like [A] crazy
Every [D] minute of [E] everyday
Girl, I’m so [D] down when your loves not [E] around
I [D] miss you, miss you, miss [E] you
I miss you like [A] crazy [D] [E]
I miss you like [A] crazy [D] [E]
I miss you like [A] crazy [D] [E]
I miss you like [A] crazy [D] [E]
I miss you like [A] crazy [D] [E]
—————–

If you wanna be master of Yêu em quay cuồng (Miss you like crazy) guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!