Yêu đôi bờ in guitar acoustic version can be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Yêu đôi bờ by Đình Phước” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Yêu đôi bờ guitar chords, you’ve come to the best website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Yêu đôi bờ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Yêu đôi bờ by Đình Phước Guitar Chords

1. [Am] Người vì tình riêng gieo tội [Dm] lỗi
[G] Người vì tình riêng gieo sầu [C] ái
[F] Người vì tình riêng gieo niềm [Dm] nhớ
Xoá [G] nhoà bao tiếng [E7] than

2. [Am] Ngày nào tình yêu đơm thành [Dm] trái
[G] Ngày nào tình yêu men nồng [C] cháy
[F] Nào ngờ tình yêu ngang tàn [Dm] quá
Ai [G] ngờ [E7] đâu oán [Am] than

ĐK:
[Am] Ôi thương thân cơ [Dm] hàn
Niềm [G] tin trót trao cho [C] người
Mặc trần [Dm] gian trót say nhân [G] tình
In hằn băng [E7] giá.

[Am] Ôi đau thương vô [Dm] bờ
Tình [G] nhân ấp ôm đêm [C] ngày
Mà [F] nay đã bên một [E7] người.

Người [Am] đến với [Dm] tôi
Để [G] vượt qua chính [C] mình
Người [Dm] trách tôi hay hững [G] hờ
Để [E7] rồi lừa dối [Am] tôi.
—————–

If you want to be master of Đình Phước Yêu đôi bờ guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!