Xuân Yêu in guitar acoustic version might be one of the good song you loved. Not only hearing the music but you can play “Xuân Yêu by Xuân Phát” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Xuân Yêu guitar chords, you’ve visit to the perfect website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Xuân Yêu music.

“Xuân Yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Xuân Yêu by Xuân Phát Guitar Chords

1. Cô xuân [C] ơi mùa xuân mới nay về mai [F] vàng kết tên [C] cô
Nhưng trong [Am] tôi cô là mãi muôn [C] đời mùa [F] xuân tôi thầm [C] nhớ
[F] Tôi yêu cô dù biết cô xuân lớn hơn [G] tôi
Đôi khi tôi định [Am] nói nhưng [Dm] lại thấy bồi [G] hồi
Vì hoa [Dm] kia mặn mà như xuân [G7] thắm bướm non nghe ngại [C] ngùng.
 
2. Bao xuân [C] qua tuổi xuân lớn thêm rồi tôi [F] còn vẫn im [C] hơi
Thương cho [Am] tôi yêu người đã lâu [C] rồi mà [F] sao không tiện [C] nói
[F] Đôi khi tôi thầm ước cô xuân hé đôi [G] môi
Cho tôi hy vọng [Am] ấy tôi [Dm] được lớn bằng [G] người
Nàng xuân [Dm] ơi cuộc tình sao ngang [G7] trái chỉ yêu xuân chậm [C] thôi.
 
ĐK: Nay mùa xuân [F] đến pháo vui cho má xuân [C] hồng [Am]
Làm tôi ngất [Dm] ngây nhìn [C] áo cô xuân màu [Am] vàng [C]
Bao lần tôi [F] muốn trách cô sao quá vô [C] tình [Am]
Người ta đã [Dm] yêu lại cứ [G7] nói ngoan chị [C] thương.
 
3. Cô xuân [C] ơi làm sao nói bây giờ tôi [F] thầm mếm cô [C] xuân
Khi đi [Am] qua xin đừng mắt xanh [C] nhìn làm [F] tim tôi xao [C] xuyến
[F] Nhưng sao tôi buồn lắm sao cô bước qua [G] mau
Sao cô không nhìn [Am] thấy một [Dm] người đứng ngây [G] khờ
Chờ cô [Dm] xuân mỉm cười cho tôi [G7] có dáng xuân trong lòng [C] tôi.
—————–

If you want to study Xuân Phát Xuân Yêu guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!