Xuân này không có mẹ played in guitar may be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Xuân này không có mẹ by Sơn Hạ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Xuân này không có mẹ guitar chords, you have come to the best web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Xuân này không có mẹ” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Xuân này không có mẹ by Sơn Hạ Guitar Chords

Intro: [C][Dm]-[G][C]-[F][Em]-[G][C]

1. Mẹ hỏi xuân này con về [C] chưa
Một chiều xuân nào buồn [Dm] tiễn đưa
Nhành mai đầu [F] ngõ hoa nở vàng
Hương sắc xuân nồng [Em] nàn
Chim én về bao mùa [G7] xuân sang

2. Vắng con xuân này mẹ buồn [C] không
Mẹ chờ mẹ đợi mẹ [Dm] vẫn mong
Mùa xuân này [F] nữa bao xuân đợi
Xuân vẫn xa vời [Em] vợi
Xuân nghẹn [G7] ngào xuân buồn [C] chơi vơi

ĐK: Xuân nay con không [F] về xuân [C] nay bao não nề
Xuân buồn lắm người [G7] ơi bao nỗi nhớ chơi vơi
Mùa [Dm] xuân nay không có hoa [F] mai vàng
Không tiếng ca rộn [Em] ràng
Xuân ngậm [G] ngùi xuân buồn [C] chứa chan

3. Tuyết trắng rơi đầy bên thềm [C] vắng
Nỗi lòng xa xứ mẹ [Dm] thấu chăng
Mùa xuân này vắng xa [F] quê nhà
Xuân khát khao đậm [Em] đà
Xuân nghẹn [G] ngào xuân buồn [C] thiết tha
—————–

If you want to study Sơn Hạ Xuân này không có mẹ guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!