Xuân Miền Nam played in guitar can be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Xuân Miền Nam by ” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Xuân Miền Nam guitar chords, you already visit to the perfect page.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Xuân Miền Nam” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Xuân Miền Nam by Guitar Chords

Đàn [C] ai [Am] lả lơi theo gió buông [Dm] tơ vàng
Lời [G] ai còn vương vấn mãi nghe [C] mơ màng
Trời [F] thắm bừng lên muôn sắc tươi [Em] huy hoàng
Tim nao nao [G] rung nhịp mến
Lan trong hơi [F] xuân đầm ấm gió khơi tình [C] thương

Từ phương [Cm] xa, đêm nay xuân về duyên [Fm] dáng
Trên đôi môi nàng thiếu [Cm] nữ thấm nét sống
Đêm bao [Eb] la, không gian vang lời tha [Fm] thiết
Vang xin xuân đừng phai [Cm] sắc
Hoa ngát hương [Fm] thơm lành [Bb]
Nhạc lắng câu [Eb] thanh bình [Ab]
Gió lướt [D] êm như ru cơn mơ say [G] sưa
Theo âm thanh đang [C] trầm ngân

Miền [C] Nam [Am] ! Niềm vui chan chứa đêm [Dm] mơ hồ
Miền [G] Nam ! Tình xuân sưởi ấm thêm [C] đôi bờ
Giờ [F] đây, mùa xuân đang xóa tan [Em] mây mờ
Quên đi đau [G] thương sầu nhớ
Vui ca tung [F] gieo nguồn sống đắp xây tự [C] do
—————–

If you wanna study Xuân Miền Nam guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!