Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu played in ukulele can be one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu by Jang Nguyễn” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

Whether you are looking for Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu ukulele chords, you have visit to the best place.

Yes, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play the music.

“Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu” ukulele chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu by Jang Nguyễn ukulele Chords

Xin [Bb]lỗi vì giờ còn nhung nhớ xin [Am]lỗi vì làm phiền em mỗi đêm
Xin [Gm]lỗi anh chưa chấp nhận [C]được một người không [F]còn ở bên cạnh nữa
Đâu [Bb]đó chạm nhẹ thôi cũng nhớ đâu [Am]đó gợi lại bao tổn thương
Khi đi [Gm]chung một đường lại [C]rẽ đôi sao [F]vô thường
 
Ừ thì là [Bb]sau tất cả đôi lần vấp ngã tưởng như em [Am]sẽ bên anh hiểu anh
Rồi từ [Gm]khi nào cái [C]nắm tay cũng trở [F]thành mong manh
Chỉ còn là [Bb]những trách móc bao lần đã khóc tại sao không [Am]thể vui như lúc đầu
Chợt vội [Gm]khi nhìn lại thành [Am]quá khứ [Dm]không màu
 
Xin [Bb]lỗi một ngày buồn như thế xin [Am]lỗi khoảng thời gian mải mê
Xin [Gm]lỗi là điều anh [C]chẳng muốn nói [F]ra
Quá [Bb]khó để lặng yên đôi chút quá [Am]khó để làm tim bớt đau thêm
Giá như [Gm]chưa bắt đầu xin [C]lỗi em vì đã [F]gặp nhau
 
Ừ thì là [Bb]sau tất cả đôi lần vấp ngã tưởng như em [Am]sẽ bên anh hiểu anh
Rồi từ [Gm]khi nào cái [C]nắm tay cũng trở [F]thành mong manh
Chỉ còn là [Bb]những trách móc bao lần đã khóc tại sao không [Am]thể vui như lúc đầu
Chợt vội [Gm]khi nhìn lại thành [Am]quá khứ [Dm]không màu
 
Em rời [Bb]đi một ngày mưa [C]giăng kín lối
Chiếc ô buồn [Am]khẽ che chở dùm [Dm]anh lúc này
Giờ thành [Gm]người xa lạ chẳng thể nói ra như là [C]em còn bên anh
 
Ừ thì là [Bb]sau tất cả đôi lần vấp ngã tưởng như em [Am]sẽ bên anh hiểu anh
Rồi từ [Gm]khi nào cái [C]nắm tay cũng trở [F]thành mong manh
Chỉ còn là [Bb]những trách móc bao lần đã khóc tại sao không [Am]thể vui như lúc đầu
Chợt vội [Gm]khi nhìn lại thành [Am]quá khứ [Dm]không màu
—————–

If you want to be master of Jang Nguyễn Xin Lỗi Vì Đã Gặp Nhau Lúc Đầu ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of musics, and each of them is easy to learn.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!