Xin đừng bỏ con mẹ ơi in guitar acoustic version might be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Xin đừng bỏ con mẹ ơi by Nguyễn Quốc Việt” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Xin đừng bỏ con mẹ ơi guitar chords, you already come to the best page.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Xin đừng bỏ con mẹ ơi” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Xin đừng bỏ con mẹ ơi by Nguyễn Quốc Việt Guitar Chords

[Em] Đừng bỏ con, mẹ ơi
Đừng bỏ [C] con bơ vơ một [Em] mình
[C] Đừng bỏ con, mẹ [D] ơi
Hãy cho [Bm] con được sinh ra [Em] đời
Con [C] nào có tội tình [Bm] chi?
Mà [Am] sao không cho con bên [D] mẹ.

[Em] Đời con sẽ ra [Bm] sao
Khi mai [D] đây mẹ bỏ con đi?
[C] Đời con quá đau [D] thương
Khi hình [B7] hài con sẽ không [Em] còn?

[Em] Đừng bỏ con mẹ [C] ơi!
Con [D] như mầm xanh trên [Em] cành
Con [C] như chồi non vô [Am] tội
Héo hắt [G] chờ từng giọt nhựa [B7] sống
Để [Em] nuôi con thêm lớn [D] khôn
Mẹ [C] ơi, mẹ [B7] ơi!

[Em] Đừng bỏ con mẹ [C] ơi!
Xin [D] cho con sống trên [Em] đời
Xin [C] cho con một kiếp [Am] người
Ban cho [D] con tình thương nồng [G] ấm.

[Em] Mong được đón yêu [D] thương
[Em] Mong được mẹ ôm [C] ấp
[D] Ôi vòng tay mẹ [Am] hiền
[D] Vòng tay mẹ đâu [B7] rồi
[Em] Đừng bỏ con mẹ [D] ơi!
Con [B7] nào có tội tình [Em] chi.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Quốc Việt Xin đừng bỏ con mẹ ơi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!