Xin Chúa Cứu Gia Đình Con played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Xin Chúa Cứu Gia Đình Con by Isaac Thái” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Xin Chúa Cứu Gia Đình Con guitar chords, you have visit to the right site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Xin Chúa Cứu Gia Đình Con” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Xin Chúa Cứu Gia Đình Con by Isaac Thái Guitar Chords

Từng đêm [Am] từng đêm con khóc [Em] thầm,
nước mắt con [F] tuôn rơi trong những nỗi [C] nghẹn ngào,
nghĩ đến gia [Dm] đình minh lòng con [Am] thắt lại,
Chúa ơi [Em] Chúa có nghe con [E7] cầu xin?…
Đã bao [Am] lần con đến với [Em] Ngài,
khẩn xin Cha [F] giải cứu [G]gia đình con [C],
vẫn miệt mài [Dm] bon chen lạc giữa [Am] cuộc đời,
và không [E7] tin Ngài Chúa ơi!! [Am]
Nguyện xin Chúa [Am] cứu lấy gia đình con
[Dm] nguyện xin Chúa [G] ban ơn phước cho con,
[Am] để Cha mẹ của con[F] được biết đến Ngài [G] qua đời sống con!
[C] [C7]Ngày mai đây [Am] khi nước Giê Xu đến [Dm],
mẹ ở đâu [G] cha ơi ở nơi đâu?[Am] nước mắt
con nghẹn ngào[F] tuôn rơi mỗi khi [G] nghĩ đến gia đình…[Am]
—————–

If you wanna be master of Isaac Thái Xin Chúa Cứu Gia Đình Con guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!