Xa quê hương nhớ mẹ hiền in guitar acoustic version may be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Xa quê hương nhớ mẹ hiền by Cao Nhật Minh” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Xa quê hương nhớ mẹ hiền guitar chords, you have come to the perfect site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Xa quê hương nhớ mẹ hiền” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Xa quê hương nhớ mẹ hiền by Cao Nhật Minh Guitar Chords

1. Không biết bây [Em] giờ nơi quê nhà
[G] Mẹ tôi còn [A] thức nấu ngô khoai
[Em] Để ngày mai [B7] đây ra chợ sớm
[D] Qua mấy nhịp [G] cầu khúc sông sâu
[C] Vì [Bm] đâu mẹ đã tảo [D] tần
Thương con khờ [A] nên mẹ gian [Em] nan

2. Bao tháng năm [Em] dài xa quê nghèo
[G] Lòng con chẳng [A] nhớ mái tranh xưa
[Em] Mỗi lần mưa [Bm] giông căn nhà nhỏ
[D] Trong cũng như [G] ngoài nước mưa tuông
[C] Còn [Bm] thương còn nhớ hôm [D] nào
Mẹ chông đèn [A] khâu áo thâu [Em] đêm [Am][Em]

ĐK: [G] Áo nâu [Am] khâu cha mặt ra [Em] đồng
Áo hồng [D] khâu mẹ về chợ mưa [Bm] nắng
Áo trắng [E] khâu con mặt đến trường [Am] làng
Học chữ i [G] tờ năm bảy ca [Bm] dao
Công [C] cha như núi Thái [Em] Sơn
Nghĩa mẹ như [A] nước trong [E7] nguồn chảy [Am] ra [E]

Khúc ca [G] dao con học thời thơ [Em] ấu
Cho tới bây [A] giờ con mới biết bao [Em] la
Gì mẹ [Am] cha nay còn đây một [D] nữa
Một nữa xa [Am] rời cha bỏ mẹ lẻ [Em] loi
Con cũng xa quê [B7] nhà con để mẹ đơn [Em] côi
—————–

If you want to learn Cao Nhật Minh Xa quê hương nhớ mẹ hiền guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!