Wild life played in guitar can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Wild life by Bá Hưng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Wild life guitar chords, you already come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Wild life music.

“Wild life” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Wild life by Bá Hưng Guitar Chords

Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Dm] [F]

Tiếng sóng [Bb] xô bên tai rì rào
[C] Tia nắng ấm chiếu sáng biển rộng
[Dm] Em bên tôi thì thầm
[F] (Bei, I love you).

[Bb] Nơi đây sao yên bình
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm] Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi
Fly with me.

[Bb] Fly fly fly with [C] me
[Dm] Fly fly fly with [F] me

Có những [Bb] khi đôi chân mệt nhoài
[C] Lang thang đi trên con đường dài
[Dm] Mỗi khi muốn dừng lại
[F] Hãy nhớ đến lúc mới bắt đầu.

[Bb] Nơi đây sao yên bình
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi?
Fly with me.
—————–

If you want to be master of Bá Hưng Wild life guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!