We Don’t Talk Anymore played in guitar might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “We Don’t Talk Anymore by Hakoota Dung Hà” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for We Don’t Talk Anymore guitar chords, you just visit to the best site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“We Don’t Talk Anymore” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

We Don’t Talk Anymore by Hakoota Dung Hà Guitar Chords

Tone gốc: Capo 5
We don’t talk [F]anymore
We don’t talk [G]anymore
We don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do
We don’t love [F]anymore
What was all of it [G]for?
Oh, we don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do…
Mới hôm qua vừa [F]nghe xôn xao trên báo nói rằng
Nàng [G]lên xe hoa sáng nay.
Thật [Am]vui khi em với ai không phải là [Em]anh.
Và bấy lâu trong lòng [F]
anh băn khoăn ôm những nghi ngại
[G]Sao chẳng thể níu tay ?
Là [Am]anh hay chính em thích sự đổi [Em]thay ?
Chẳng hề quan [F]tâm người
đang nắm tay em giờ là [G]ai
Em hãy sống yên vui và
thoải [Am]mái giống hai ta đã [Em]từng.
Cuộc hôn nhân [F]kia, là trò
chơi mang tên thần tình [G]ái.
Anh may mắn thoát ra, không còn
[Am]mãi vấn vương bao muộn [Em]phiền.
Chẳn Thể Là [F]Của Nhau
Chẳn Là Gì Của [G]Nhau
Chẳn Thể Là [Am]Của Nhau
Chẳn Là Gì Của [Em]Nhau
Chẳn thể là [F]của nhau
Chẳn là gì của [G]nhau
Chẳn thể là của [Am]nhau
Chẳn là gì của [Em]nhau
Có biết không ngày [F]hôm
nay em đã bước theo chồng
[G]Người yêu thương em hơn ngày ấy
[Am]Đơn côi ôm gối chăn khóc thầm hằng [Em]đêm.
Cứ mỗi khi chợt [F]nghĩ đến anh bao
nhiêu đam mê xưa giờ [G]đây chỉ là khói mây.
[Am]Không mong chi hơn bước ra khỏi cuộc đời [Em]nhau.
Chẳng cần quan [F]tâm vì
người nắm tay em không là [G]anh.
Em sẽ sống yên vui và thoải [Am]mái
Khác khi xưa đã [Em]từng.
Trò đùa tình [F]ái là do em hay lỗi ở cả [G]hai
Ta may mắn thoát ra không còn
[Am]mãi vấn vương bao muộn [Em]phiền.
We don’t talk [F]anymore
We don’t talk [G]anymore
We don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do
We don’t love [F]anymore
What was all of it [G]for?
Oh, we don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do…
Chẳng cần quan [F]tâm vì những
nắm tay không còn của [G]nhau.
Ta sẽ sống yên vui và thoải [Am]mái
Khác khi xưa đã [Em]từng.
Trò đùa tình [F]ái là do ai hay lỗi ở cả [G]hai
Ta may mắn thoát ra không còn
[Am]mãi vấn vương bao muộn [Em]phiền.
We don’t talk [F]anymore
We don’t talk [G]anymore
We don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do
We don’t love [F]anymore
What was all of it [G]for?
Oh, we don’t talk [Am]anymore
Like we used to [Em]do…
—————–

If you wanna study Hakoota Dung Hà We Don’t Talk Anymore guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!