We Belong Together (Cảm ơn) played in guitar might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “We Belong Together (Cảm ơn) by huỳnh hiền năng” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for We Belong Together (Cảm ơn) guitar chords, you already come to the perfect web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“We Belong Together (Cảm ơn)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

We Belong Together (Cảm ơn) by huỳnh hiền năng Guitar Chords

Verse:
[Gsus2]Khoảnh khắc chúng ta gặp [D]nhau lần đầu
Có lẽ tôi chẳng thể [Em7(11)]quên được đâu
Vì tôi [C6]đã khắc ghi vào tim thật sâu.
[Gsus2]Hôm nay chúng ta cùng [D]chung nơi đây
Có lẽ tôi sẽ phải [Em7(11)]nói lời này
Một lời mà tôi cất [C6]giữ rất lâu.
[Gsus2]Cảm ơn cảm ơn [D]rất nhiều
Vì đã [Em7(11)]ở bên tôi để cho tôi có hôm nay, tôi [C6]có hôm nay.
 
Chorus:
Để giờ đây tôi đứng [G]giữa mọi
người để giờ đây tôi hát [D]giữa cuộc đời
Ngàn lần cho tôi gửi [Em7]đến những yêu thương đã luôn bên cạnh tôi [Cadd9]
Vì tuổi thanh xuân rồi [G]sẽ đi qua
và rồi vinh quang cũng [D]sẽ đi qua
Chỉ cần hôm nay ta [Em7]sống cho những đam mê không hề phôi pha. [Cadd9]
We belong toge [G]ther we belong toge [D]ther
We belong toge [Em7]ther together fore [Cadd9]ver
We belong together. [Gsus2] [D] [Em7(11)] [C6]
 
Verse:
[Gsus2]Có lúc chúng ta giận [D]nhau thật nhiều
Có lúc chúng ta đã [Em7(11)]quên một điều
Rằng ta [C6]đã thương nhau nhiều biết bao nhiêu.
[Gsus2]Hôm nay chúng ta cùng [D]chung nơi đây
Có lẽ tôi sẽ phải [Em7(11)]nói lời này
Một lời mà tôi cất [C6]giữ rất lâu.
[Gsus2]Cảm ơn cảm ơn [D]rất nhiều
Vì đã [Em7(11)]ở bên tôi để cho tôi có hôm nay, tôi [C6]có hôm nay.
 
Chorus:
Để giờ đây tôi đứng [G]giữa mọi người
để giờ đây tôi hát [D]giữa cuộc đời
Ngàn lần cho tôi gửi [Em7]đến những yêu thương đã luôn bên cạnh tôi [Cadd9]
Vì tuổi thanh xuân rồi [G]sẽ đi qua
và rồi vinh quang cũng [D]sẽ đi qua
Chỉ cần hôm nay ta [Em7]sống cho những đam mê không hề phôi pha. [Cadd9]
We belong toge [G]ther we belong toge [D]ther
We belong toge [Em7]ther together fore [Cadd9]ver
We belong toge [G]ther we belong toge [D]ther
We belong toge [Em7]ther together fore [Cadd9]ver
We belong to [G]gether we belong to [D]gether
We belong toge [Em7]ther together fore [Cadd9]ver
We belong together [Gsus2] [D] [C6]
We belong toge [Em7(11)]ther [C6]
We belong together [Gsus2]
—————–

If you want to study huỳnh hiền năng We Belong Together (Cảm ơn) guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!