Vui tết miền Tây played in guitar can be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Vui tết miền Tây by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Vui tết miền Tây guitar chords, you have come to the right page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Vui tết miền Tây” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vui tết miền Tây by Guitar Chords

1. Tết miền [C] tây quê tôi giờ vui [Am] lắm
Ai nấy cũng [D] đều mua sắm tết thật [Am] sang
Dì Ba [Em] khoe xuân này chơi xả [G] láng
Anh Tám thua gì cũng mừng xuân mới [Am] linh đình

2. Tết miền [C] tây vui tươi nào đâu [Am] kém
Nơi chốn đô [D] thành có lắm tiếng tàu [Am] xe
Miền quê [Em] tôi rộn ràng khoe sắc [G] thắm
Mùa xuân no ấm vang vang câu [Am] chúc mừng

ĐK:
Miền Tây [Am] ơi, thương lắm miền [Dm] Tây xuân về bao câu [Am] hát
Lân trống đì [Am] đùng cùng nhau chúc xuân [Dm] sang
Mùa bội [Em] thu xuân về thêm xanh [G] tốt
Câu đối dưa hồng nồi bánh tét thiệt [C] thơm

Miền Tây [Am] ơi, vui tết miền [Dm] Tây nơi này ai cũng [Am] đến
Xuân ghé mà [Am] miền quê hương lắm tình [Dm] thương
Về miền [Em] Tây một chiều ba mươi tết
Vui đón giao thừa miền Tây rất [Am] đậm tình
—————–

If you want to be master of Vui tết miền Tây guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!