Vui bước phong sương played in guitar maybe one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Vui bước phong sương by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Vui bước phong sương guitar chords, you have visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Vui bước phong sương” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vui bước phong sương by Guitar Chords

1. Lúc ra [F] đi chân trời nhuộm hồng
Sáng lên rồi đồi xa mênh mông
Cao ngàn [Bb] bát ngát cánh chim trời [F] tung bay
Tiếng chim lừng [C] vang đó đây
 
2. Hát lên [F] cho quên niềm hận sầu
Tiếng ca vọng vực sâu nơi cao
Trên đường [Bb] mới quyết tiếng lên người [F] ơi
Góp sức xây Việt [C] Nam ngàn [F] đời
 
ĐK: [F] Chập trùng đồi [Bb] núi reo mừng cuộc đời thắm [F] xanh
[Bb] Nhẹ nhàng dòng suối êm [F] đềm lượn lờ uốn [C] quanh
[Gm] Vui trong bước gian lao ra đi xây đắp giang san
Ta sống tha phương ta hát vang vang trong màn [C] sương
 
[F] Chiều dần dần [Bb] xuống trang vàng dịu dàng khắp [F] nơi
[Bb] Người về còn nhớ đêm [F] nào lửa rừng sáng [C] soi
[Gm] Tay ta nắm trong tay, bên nhau vui bước phong sương
Cho quên hết gian nan trong những đau thương không còn [C] vương
—————–

If you want to study Vui bước phong sương guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!