Vỗ bến lam chiều played in guitar might be one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Vỗ bến lam chiều by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Vỗ bến lam chiều guitar chords, you have come to the right site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Vỗ bến lam chiều” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vỗ bến lam chiều by Guitar Chords

Mẹ sinh [Em] em ven bờ sông [C] Lam
Tóc hoen [Em] nắng gió mặn mòi gió [G] biển
Bụi đỏ [Em] bám sao [G] mà yêu mến [Em] thế
Vắt vẻo cầu [Bm] tre lời [C] hẹn níu bờ [Am] xa
Dù chiến [G] tranh phải đi [Em] xa
Lòng không hề xa [C] vắng hơ ..[Bm] hơ .. [Em] hò

Âm vang đôi [Am] bờ âm vang đôi [Em] bờ
Câu hò Ví [G] Dặm theo anh [Bm] qua trăm [B7] suối nghìn [Em] đèo

Em ước làm cánh [Am] chim dịu dàng với sông [Em] Lam
Nắng hồng và gió [C] biển với Hồng Lĩnh ngàn [Am] năm
Líu [D] lo con chim [G] hót, líu [C] lo con chim [Am] hót
Cho [Em] dạt dào yêu [B7] thương, yêu [Em] thương

Em [G] ước làm cánh chim líu [D] lo chim hót [Em] chào
Nắng [Am] hồng và gió biển với Hồng Lĩnh muôn [Bm] đời
Líu [D] lo con chim [G] hót cho [Em] dạt dào yêu [Bm] thương
Líu lo con chim [B7] hót cho dạt dào yêu [Em] thương
—————–

If you want to learn Vỗ bến lam chiều guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!