Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang by Quí Luân” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang guitar chords, you already come to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang by Quí Luân Guitar Chords

Ho [Am] ho, ho ho hó [G] ho ho hò
Ho ho [Dm] ho, ho ho hò [Em] ho

1. [Am] Hơn hai ngàn năm đã qua
[G] Do lòng từ [Am] mẫn Thế Tôn ra [C] đời
Chúng [Am] sanh vạn loài khắp [Dm] nơi
[Em] Từ bi hỷ xả thảnh thơi nhẹ [Am] nhàng.

2. Thế [Am] giới tình làng bình an
[G] Chi tình ân [Am] đức vô vàn thế [C] tôn
Phật [Am] giáo Việt Nam trường [Dm] tồn
[Em] Dựng xây đất nước mãi còn thơm [Am] hương

[Am] Ho ho ho ho [Dm] hó ho ho ho [C] hò
[Am] Ho ho ho ho [Dm] hó ho [G] ho ho [Am] hò

ĐK: Lý Thái [Am] Tổ đã mở đường
Thăng Long thành phố cát tường vạn [Dm] ân
[G] Trần Nhân Tông vị anh [Em] quân
Giữ nước dựng [G] nước tiến dần vào [Am] Nam.

Ngộ phật [Am] lý thành Phật Hoàng
Việt Nam Phật giáo muôn ngàn tiếng [Dm] thơm
Là dân [Em] Việt lòng tri [G] ân
Việt Nam phật giáo sáng ngời hào [Am] quang

Soạn theo trình bày của Quách Tuấn Du & nhóm nhiều ca sĩ
—————–

If you want to be master of Quí Luân Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!