Viết Cho Tuổi Thanh Xuân played in guitar may be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Viết Cho Tuổi Thanh Xuân by Lưu Quang Minh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Viết Cho Tuổi Thanh Xuân guitar chords, you’ve come to the perfect web.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Viết Cho Tuổi Thanh Xuân” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Viết Cho Tuổi Thanh Xuân by Lưu Quang Minh Guitar Chords

[Em]Thanh xuân của mỗi [C]người là niềm [D]vui trong tươi [Bm]cười
Hay [C]là… nỗi [D]cô đơn từng đêm [Em]xuống?
[Em]Thanh xuân của chúng [C]ta là hạnh [D]phúc thuở ban [Bm]đầu
Hay [C]là… đớn [D]đau đến tột [Em]cùng?
[Em]Thanh xuân mới ghé [C]qua rồi chợt [D]xa tít nơi [Bm]đâu?
[C]Thanh xuân ơi cớ [D]sao quá vội [Em]vã!
 
Viết cho tuổi thanh [C]xuân ai không ước [D]ao
Ai không khát [Bm]khao một giấc mơ [Em]hồng
Viết cho tuổi thanh [C]xuân gian truân sẽ [D]qua
Bôn ba khiến [Bm]ta càng thêm vững [Em]vàng
 
Viết cho tuổi thanh [C]xuân qua đi rất [D]mau
Xin hãy nhớ [Bm]nhau ấp ôm những kỷ [Em]niệm
Viết cho tuổi thanh [C]xuân yêu không nói [D]ra
Chôn sâu đáy [Bm]tim… những ánh mắt nụ [Em]cười
Viết cho tuổi thanh [C]xuân mong sao giấc [D]mơ vẹn nguyên
[Bm]…Như ban [Em]đầu.
—————–

If you wanna study Lưu Quang Minh Viết Cho Tuổi Thanh Xuân guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!