Vì một người ra đi played in guitar might be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Vì một người ra đi by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Vì một người ra đi guitar chords, you already come to the perfect website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Vì một người ra đi song.

“Vì một người ra đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vì một người ra đi by Guitar Chords

Vì một người đi [F] mãi chắc không quay trở [Dm] về
Một chuyện [Bb] tình nay đành chia [C] đôi
Một người ôm dĩ [F] vãng, người kia ở [Dm] chốn xa
Chúc cho [Gm] em hạnh phúc bên đời [C] ai.

Đành tìm vui nơi [F] khác lấp cho vơi nỗi [Dm] buồn
Được một [Bb] ngày không được bao [C] lâu
Tình về trên muôn [F] lối, từng yêu là đã [Dm] đau
Chắc không [Gm] ai hiểu thấu [C] cho lòng [F] tôi.

Vì ai [Dm] đã cất bước đi mãi chắc [Am] không về
Chuyện hai [Bb] đứa, nước mắt giờ về hai [F] lối
Đường dài em [Dm] bước nếu có những lúc khiến [Am] em buồn
Thì hãy [Bb] nhớ mãi có anh bên đời [C] em.

Đành tìm vui nơi [F] khác lấp cho vơi nỗi [Dm] buồn
Được một [Bb] ngày không được bao [C] lâu
Tình về trên muôn [F] lối, từng yêu là đã [Dm] đau
Chắc không [Gm] ai hiểu thấu [C] cho lòng [F] tôi.
—————–

If you want to study Vì một người ra đi guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!