Vì Điều Gì Vậy played in guitar can be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Vì Điều Gì Vậy by Thanh Hưng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Vì Điều Gì Vậy guitar chords, you just visit to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Vì Điều Gì Vậy music.

“Vì Điều Gì Vậy” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Vì Điều Gì Vậy by Thanh Hưng Guitar Chords

1. [Em]Một người nhớ một [C]người đang [D]dành hơi ấm cho một [Bm7]người..
[Am7]Chưa bao giờ anh [Bm7]nghĩ nên yêu [Em7]như vậy…
[Em]Nhìn lại tháng [C]năm mà chúng [D]ta vẫn chưa xa [Bm7]lạ,
Trái [Am7]tim rung động vì [Bm7]tiếng yêu thật [Esus4]thà. [E]
 
Pre-Chorus
[D]Thật lòng [G]anh thương em nên [D]chẳng ngần ngại [Em7]gom thế giới kia [Bm7]lại.
Vì một [Am7]chút ngây ngô, anh [Bm7]mất em như [Em]vậy.
Điều [D]gì đã [G]khiến cho em xưa [D]nói anh là [Em]người đi đến cuối [Bm7]cùng?
Nay [Am7]chúng ta [F#m7b5]đã như người [B]dưng..
 
Chorus:
Vì điều gì giữa đôi [Cmaj7]ta ngăn [D]cách em xa [Em7]lạ
Và [D]từng ngần ấy yêu [Cmaj7]thương, có [D]giúp anh hơn người [Bm7]ta?
Nhìn về cô gái anh rất [Cmaj7]yêu nay khác [D]xưa rất [Em7]nhiều..
Chẳng [D]mong nhớ anh [Am7]và yêu [Bm7]anh như lúc [Em7]xưa
Vì điều gì [D]nói anh [Cmaj7]nghe, em [D]thấy vui như [Em7]vậy?
Một [D]điều mà bấy [Cmaj7]lâu nay, anh [D]muốn nhưng nào [Bm7]thấy..
Và giờ anh vẫn cô [Cmaj7]đơn trong [D]chính yêu thương của [Em7]mình..
Mất [D]bao tháng năm đi [Am7]tìm nay [Bm7]xa trong phút [Em]giây….
 
(1) (Pre-Chorus) (Chorus) (Len 1/2 tone) (Chorus)
—————–

If you want to study Thanh Hưng Vì Điều Gì Vậy guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!