Vết Thương Lòng in guitar acoustic version maybe one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Vết Thương Lòng by D” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Vết Thương Lòng guitar chords, you just come to the best page.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Vết Thương Lòng” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Vết Thương Lòng by D Guitar Chords

Có bao giờ [Am]thấy trong lòng [G], chuyện hôm [Am]qua ta xem như không đã đi qua [Em]rồi.
Mà nhân gian [Am]nay cho ta quá tay điên [G]cuồng, đừng vì [F]phút bạc lòng [G].
Vết thương này [Am]đã bao ngày [G], chờ cơn mưa [Am]tuôn trôi đi bao nỗi [Em]đau tâm hồn.
Chờ mong ai [Am]đi qua để xóa bao nợ đời [G],[F] để lòng thấy nhẹ nhàng. [G]hớ…… hơ…..
Cười vui phút [C]chốc ấy đã sầu với bóng đêm [G], [Dm]sao không ai cho ta thấy nơi đâu[Am] là bờ .
[F]Khi ta đi ngang đời ai, [G]nghe giông tố ngày mai [C]
Rồi khi [Am]thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống [G]không,
[Dm]bao nhiêu men chua cay trót mang [Am]theo đời mình. [F]Sau cơn say ta nhận ra [G], đã biết không còn ai [Am]
—————–

If you wanna study D Vết Thương Lòng guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!