Vết chim bay in guitar acoustic version may be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Vết chim bay by ” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Vết chim bay guitar chords, you already come to the right web.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Vết chim bay” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vết chim bay by Guitar Chords

[C] Ngày xưa tôi đón [Em] em
[C] Nơi gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em]
Con chim [Am] nào qua [Bm] đó
Còn [Em] để [G] dấu chân [Bm] in
[G] Tôi một mình gọi [Bm] nhỏ
Chim [C] ơi biết đâu [G] tìm.

[C] Mười năm tôi qua [F] đó
Còn vẫn [Em] dấu chân [Am] chim
[C] Tôi một mình gọi [Em] nhỏ
[C] Em [Fm] ơi biết đâu [C] tìm.

[C] Ngày xưa tôi đón [Em] em
[C] Trên gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em]
Bây [Am] giờ tôi qua [Bm] đó
[Em] Còn thấy [G] chữ trong [Bm] chuông.

[Em] Tôi khoác áo nâu [Am] sòng
[D] Em chân trời biền [G] biệt
[Em] Tên ai còn tha [Bm] thiết
Trong tiếng chuông chiều [Em] đưa.

Ngày [C] xưa em qua [Em] đây
[C] Cho tình [Fm] tôi chớm [C] nở
Như chân chim muôn [Fm] thuở
In mãi bực thềm [G] rêu.

[C] Cõi người có bao nhiêu
Mà tình [F] sầu vô [G] lượng [Bb]
Còn [Fm] chi trong giả [Cm] tướng [Ab]
Hay một [G] vết chim [C] bay.
—————–

If you wanna be master of Vết chim bay guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!