Về quê cưới em played in guitar might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Về quê cưới em by Đài Phương Trang” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Về quê cưới em guitar chords, you already come to the perfect page.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Về quê cưới em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Về quê cưới em by Đài Phương Trang Guitar Chords

Bao năm xa [Dm] quê hằng [Gm] mong ước ngày trở [Dm] về
Tôi mang trong tim tình [C] yêu thủa nào tràn [Dm] trề
Từ ngày hai [Dm] đứa cách xa tình yêu càng [Gm] thêm thiết tha
Nàng nơi quê [Am] cũ nhớ [Gm] thương tôi nơi thành [Dm] đô

Bao nhiêu yêu [Dm] thuơng dành [Gm] riêng gửi tặng người [Dm] tình
Mong cho tơ duyên dù [C] xa cách tình càng [Dm] bền
Về quê thưa [Dm] má với ba chọn ngày lành [Gm] sang cưới em
Để duyên hai [Am] đứa thắm [Gm] tươi đẹp tình cau [Dm] trầu

Bao nhiêu [Dm] đêm tôi luôn mơ ngày lễ [Bb] cưới
Em cô [Dm] dâu chân chất nhưng đẹp mặn [F] mà
Ta không giàu [Gm] sang chỉ cần yêu nhau thật tâm hết [Bb] lòng
Dù ngàn gian [A7] khó vẫn chung lòng vượt [Dm] qua

Hôm nay vui [Dm] sao mình [Gm] mơ ước thoả nguyện [Dm] rồi
Con tim nôn nao chờ [C] giây phút mận gặp [Dm] đào
Về quê đang [Dm] cưới rước dâu trọn đời mình [Gm] luôn có nhau
Mình nôn nào [Am] quá trái [Gm] tim rộn ràng dạt [Dm] dào
—————–

If you wanna learn Đài Phương Trang Về quê cưới em guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!