Về Hà Tây đi em in guitar acoustic version may be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Về Hà Tây đi em by Đoàn Bổng” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Về Hà Tây đi em guitar chords, you have come to the perfect website.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Về Hà Tây đi em” guitar chords has Slow Surf rhythm and included in “” album.

Về Hà Tây đi em by Đoàn Bổng Guitar Chords

1. [Gm] Về Hà Tây đi [Bb] em
[Dm] Có bao con đường [Gm] quen
[G] Đường Thường Tín yêu [Cm] thương
Kỷ [D7] niệm phút giận [Gm] hờn

2. Đường Chùa Hương xa [F] xanh
Yến oanh đi trẩy [Cm] hội
[A7] Tìm về chốn linh [D7] thiêng
Hẹn ngày lành nên [Gm] duyên

ĐK: [Bb] Về Hà Tây đi em
[G] Một đời ta không [Cm] quên
Tiếng [Dm] ru ầu ơ êm [Eb] đềm
Thoáng [Dm] thơm hương lúa quê [Cm] mình
Sông [Eb] Tích Sông Đáy lượn [D7] quanh
Con sông tắm mát đời [Gm] ta

[Bb] Người Hà Tây quê ta
[G] Nguồn tài nguyên thi [Cm] ca
Đất [Dm] thiêng rạng danh anh [Eb] tài
Núi [Dm] sông ghi nhớ muôn [Cm] đời
Ai [Eb] đó không có tình [D7] quê
Như cây mất rễ người [Gm] ơi!
—————–

If you want to be master of Đoàn Bổng Về Hà Tây đi em guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!