Về Cẩm Xuyên played in guitar may be one of the perfect song you loved. Not only hearing the song but you can play “Về Cẩm Xuyên by Nguyễn Sỹ Chinh” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Về Cẩm Xuyên guitar chords, you already visit to the best place.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Về Cẩm Xuyên” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Về Cẩm Xuyên by Nguyễn Sỹ Chinh Guitar Chords

1. Về Cẩm [Em] Xuyên đi trong ban mai
Trên quê hương đất mẹ anh [G] hùng
Nơi sinh [Am] ra người con kiên trung
Những ánh [D] sao ngàn năm tỏa [G] sáng [B7]

2. Về cùng [Em] nhau em đi bên anh
Nghe xôn xao sóng triều vỗ [G] nhịp
Câu yêu [Am] thương trào dâng con tim
Tựa bình [D] minh rực sáng chân [Em] trời

ĐK: Về miền [G] quê anh dũng kiên [Em] cường
Gặp tuổi [D] thơ anh Hà Huy [Em] Tập
Rồi ngược [D] lên thăm hồ Kẻ Gỗ
Vỗ mái [Bm] chèo, giữa mạch nguồn [C] xanh.

Mãi [G] mê tắm biển Thiên [Em] Cầm
Để lạc [D] nhau giữa nguồn khoáng [Em] sản
Ngày [D] xưa quên nghèo sỏi đá
Nay cuộc [Bm] đời hoa trái tỏa [Em] hương

Cùng [G] nhau đi trong ban mai
Nghe quê [D] hương đang vào ngày [Em] mới
Về Cẩm [D] Xuyên quê em hôm nay
Mà lòng [Bm] vui phơi phới mùa [Em] xuân
—————–

If you want to be master of Nguyễn Sỹ Chinh Về Cẩm Xuyên guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!