Về bên anh in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Về bên anh by Hoàng Tôn” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Về bên anh guitar chords, you already come to the perfect website.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Về bên anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Về bên anh by Hoàng Tôn Guitar Chords

Vòng hợp âm: [Am] [C] [Em] [G]

Con đường [Am] vắng con đường [C] trắng
Cùng màn [Em] sương lạnh đêm nay vây kín [G] tâm hồn
Con đường [Am] ấy con đường [C] đắng cay
Cũng chính [Em] nơi mình nói câu mãi mãi [G] chia lìa

Một mình anh [Am] bước trên hè [C] phố
Không vòng [Em] tay, không tình yêu, không chút [G] hi vọng
Chẳng tin nơi [Am] đó em còn [C] nhớ anh
Nhớ đến [Em] bao yêu thương ngày nào đã [G] trao

Có nghe con tim vụn [Am] vỡ có nghe yêu thương lầm [C] lỡ
Có hay những tháng ngày [Em] qua trôi thật nhanh đến nơ phương [G] xa
Biết chăng anh vẫn còn [Am] nhớ biết chăng anh vẫn còn [C] mãi thầm mơ
Một lần thôi một lần [Em] thôi hãy quay trở [G] về

Trở về bên [Am] anh hey ih yeah ih yeah [C] hey
Hey ih yeah ih yeah [Em] hey hey hey ih yeah [G] hey
Trở về bên [Am] anh hey ih yeah ih yeah [C] hey
Hey ih yeah ih yeah [Em] hey hey hey ih yeah [G] hey.
—————–

If you want to be master of Hoàng Tôn Về bên anh guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!