Vắt tay lên trán in ukulele acoustic version can be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Vắt tay lên trán by Nguyễn Quyết Thắng” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its ukulele chords.

If you are searching for Vắt tay lên trán ukulele chords, you already come to the perfect web site.

Yups, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play that music.

“Vắt tay lên trán” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Vắt tay lên trán by Nguyễn Quyết Thắng ukulele Chords

[Em] Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện cuộc đời
Ngồi bấm đốt ngón [D] tay ta [Bm] nghĩ đến chuyện ngày [Em] qua
Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ
Ngồi bấm đốt ngón [D] tay ta [Bm] nghĩ đến chuyện [Em] mai

1. [Am] Cho em tôi giấc [D] mơ đẹp [G] tựa như áng mây mờ
[Em] Đừng dật dờ giông tố quay cuồng nếp sống ngây [D] thơ
[Am] Em say trong giấc [D] vàng, mùa [C] sang nhuộm ánh thu [B7] tàn
Em đi trong đám người nào [C] ai nhìn [B7] thấy em [Em] tôi.

2. [Am] Đã biết mấy giấc [D] mơ, một [G] thời niên thiếu trông chờ
[Em] Ngày thì dài mong nhớ loang dần vết đắng trên [D] môi
[Am] Tương lai trên đất [D] này làm [C] sao đừng có sao [B7] dời
Quên đi bao oán thù lòng [C] người rộn [B7] khúc reo [Em] vui

3. [Am] Yêu biết mấy đóa [D] hoa vườn [G] trầu sau lũy tre già
[Em] Một vườn mùa hoa trái lên mùa lúa chín phơi [D] sân
[Am] Yêu như yêu những [D] đàn gà [C] con lượn bước quanh [B7] hè
Đêm khuya bên bếp hồng niềm [C] vui vượt [B7] khói loang [Em] xa

4. [Am] Đếm những bước chân [D] đi ngại [G] ngùng có biết bao lần
[Em] Đường về làng heo hút ai làm núi cách sông [D] ngăn
[Am] Đêm đã sắp [D] úa tàn bình [C] minh rồi sẽ huy [B7] hoàng
Vang vang trong gió ngàn một [C] người một [B7] tiếng reo [Em] hoan.
—————–

If you want to study Nguyễn Quyết Thắng Vắt tay lên trán ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Searching for another ukulele chords? Simple .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!