Vầng trăng ly biệt played in guitar maybe one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Vầng trăng ly biệt by Vũ Thanh” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Vầng trăng ly biệt guitar chords, you just come to the right site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Vầng trăng ly biệt” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Vầng trăng ly biệt by Vũ Thanh Guitar Chords

Kỷ niệm nào luôn vấn [Em] vương
Bóng hình nào luôn nhớ [Am] thương
Thao thức những canh [C] trường
Soi chiếc bóng quanh [Am] tường
Người ngàn [B7] phương.
 
Ôi cuộc tình ta thiết [Em] tha
Tiếc rằng người đi vội [G] quá
Trăng sáng buổi từ [Am] ly
Cố dấu trong lòng [D] tay
[B7] Từng giọt lệ [Em] cay.
 
Người [Am] đi trăng tròn lại [Bm] khuyết
Mất [Am] nhau bóng tủi, trăng [G] sầu [Em]
Nửa vầng [D] trăng kia về [Em] đâu
Nửa còn lại ôm niềm [Am] đau
Xưa ai viết khúc yêu [Em] đầu
Nay [D] tan tác cung [Am] sầu…[B7] còn gì [Em] đâu.
 
Trăng lại tàn bên khóm [Em] hoa
Cung đàn giờ sao buồn [G] quá
Đã biết chẳng được [Am] đâu
Sao vẫn mong gặp [D] nhau
[B7] Để ngậm ngùi [Em] đau.
—————–

If you want to be master of Vũ Thanh Vầng trăng ly biệt guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!