Ươm mùa hè xanh in guitar acoustic version may be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ươm mùa hè xanh by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Ươm mùa hè xanh guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Ươm mùa hè xanh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ươm mùa hè xanh by Guitar Chords

[E]Theo mùa hè xanh đến khắp [C#m]nẻo đường xa
[F#m]Theo bước cha anh đi xây [G#m]dựng đất nước
[C#m]Mang bao tri [G#m]thức đến cho mọi người
[F#m]Cho bao em [B]thơ chúm chím môi [E]cười
 
[E]Theo mùa hè xanh xây lớp [C#m]học tình thương
[F#m]Yêu thương cho đi là yêu [G#m]thương còn mãi
[C#m]Tiếng ve đã gọi lên đường [F#m]áo xanh ơi
[B]Xanh cho đất nước xanh cho cuộc [E]đời
 
Đại học sư [E]phạm thành phố Hồ Chí [C#m]Minh
Nơi ươm [E]mầm bao thế hệ giáo [F#m]viên
Mang trong tim tuổi xuân cống [G#m]hiến
Bao gian [B]khó không ngăn được bước [G#]chân
 
Đại học sư [E]phạm thành phố của chúng [C#m]tôi
Nơi ra [E]đời chiến dịch mùa hè [F#m]xanh
[B]Qua bao [F#m]năm cùng chung tay góp [G#m]sức
Mang mùa hè [B]xanh đến với mọi [C#m]miền.
—————–

If you wanna be master of Ươm mùa hè xanh guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!