Ước mơ trong đời in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Ước mơ trong đời by Đức Trí” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ước mơ trong đời guitar chords, you’ve visit to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Ước mơ trong đời” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ước mơ trong đời by Đức Trí Guitar Chords

Một [Am] ngày em mơ bao giấc [Em] mơ tươi đẹp
Nào đâu [F] có mấy giấc [G] mơ đến như [C] em mong chờ
Và [Am] đời cho em những nỗi [Em] đau vô bờ
Chờ anh [F] đến xoá [G] hết những đau [C] thương

[Am] Ước mơ trong đời [G] có ai đâu ngờ
[Dm] Đôi khi sao quá xa [C] xôi
[Am] Vẫn mong một ngày [G] nắng lên xanh ngời
[Em] Ta bên nhau sánh [Am] đôi

[Am] Biết anh bây giờ [G] chắc vẫn mong chờ
[Dm] Thôi thì anh cứ mong [C] chờ
[Am] Những phút vui nào [G] có đến bao giờ
[Em] Yêu nhau trong mơ thế [Am] thôi
—————–

If you wanna learn Đức Trí Ước mơ trong đời guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!