Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg played in guitar can be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg by Ntxawg Lis” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg guitar chords, you just visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg by Ntxawg Lis Guitar Chords

[C]Sawv ntawm txoj kev [G]tshiab
Tig mus [Em]ntsia ntu kev yav [C]tag..
[Am]Pom lub ntuj los [G]nag
Nyuam qhuav [Em]dhau txog sab roob [Am]tim..
[C]Pom duab tshav ntuj [G]ci
Ntsa tuaj [Em]txog puas tim npoo [C]ntuj
[Am]Muaj ib txoj kev [G]hlub
Hnub no [Em]xaus txoj tshiab los [Am]txog.. [F] [G] [Am]
 
Pre-Chorus:
Ib vuag nag los [G]dhau
Lub ntuj [Em]nws yeej yuav rov [Am]tshav
Ib lub neej puas [G]tag
Ib lub [Em]neej nws tig los [Am]txog
 
Chorus:
Mus zoo [C]koj lub neej nag [G]hmo
Thov txais [Em]tos ib lub neej [Am]tshiab
Vim muaj [Dm]koj kuv thiab [G]ciaj
Raug koj [C]tso muaj tus los [G]rub
Ua rau [C]kuv paub hlub tus [G]tshiab
Ua tsaug [Em]uas kuv raug koj [Am]tso…
Ua tsaug [F]mog
Ua tsaug [G]rau neb ob [Am]leeg…
 
(Humming)
[C] [F] [Am] [Dm] [C] [Am] [C]
[Em] [F] [G] [Am]
 
[C]Sawv ntawm txoj kev [G]tshiab
Tig mus [Em]ntsia ntu kev yav [C]tag..
[Am]Pom lub ntuj los [G]nag
Nyuam qhuav [Em]dhau txog sab roob [Am]tim..
[C]Pom duab tshav ntuj [G]ci
Ntsa tuaj [Em]txog puas tim npoo [C]ntuj
[Am]Muaj ib txoj kev [G]hlub
Hnub no [Em]xaus txoj tshiab los [Am]txog.. [F] [G] [Am]
 
Pre-Chorus:
Ib vuag nag los [G]dhau
Lub ntuj [Em]nws yeej yuav rov [Am]tshav
Ib lub neej puas [G]tag
Ib lub [Em]neej nws tig los [Am]txog
 
Chorus:
Mus zoo [C]koj lub neej nag [G]hmo
Thov txais [Em]tos ib lub neej [Am]tshiab
Vim muaj [Dm]koj kuv thiab [G]ciaj
Raug koj [C]tso muaj tus los [G]rub
Ua rau [C]kuv paub hlub tus [G]tshiab
Ua tsaug [Em]uas kuv raug koj [Am]tso…
Ua tsaug [F]mog
Ua tsaug [G]rau neb ob [Am]leeg…
 
Ua tsaug [F]mog
Ua [G]tsaug rau [Em]neb ob [Am]leeg…
 
(Humming)
[C] [F] [G] [Am] [Dm] [C] [Em] [Am]
—————–

If you wanna study Ntxawg Lis Ua Tsaug Rau Neb Ob Leeg guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!