Tương tư xuân in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Tương tư xuân by Nguyễn Đình Chương” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Tương tư xuân guitar chords, you’ve come to the right website.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Tương tư xuân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tương tư xuân by Nguyễn Đình Chương Guitar Chords

Tiết xuân [Ebm] sang ôm cả cái rét đông
Trong lạnh [Ebm]giá
Có chiế lá ngả nghiêng cành lắc [Db] lư, la đà
Hạt mưa [Bbm] khẽ còn [Bbm7] rơi
 
Nơi bên [Ebm] hiên cô gái đang ngóng trông
Ai còn [Ebm] nhớ
Trôi miên man cơn gió nhẹ lướt [Bbm] qua
Thiết tha mối tình [Ebm] đầu
 
ĐK
Hẹn nhau [Ebm] chi mùa xuân đến [Db] đây cớ sao vẫn [Bbm] chờ
Như vẫn còn tái [[Bbm]]tê
Lặng trong thẫn [Bbm] thờ mắt vương điều chi
Xuân hồng [Bbm] bên hiên tìm đâu
 
Từ nghìn [Ebm] năm phải chăng nước [Db] kia phải trôi qua [Bbm]cầu
Lơ lững về chốn [[Bbm]nao
Dạ như khắc [Bbm] ghi cố nhân biệt ly
Lỡ hẹn [Bbm] xuân qua hồng [Ebm] phai
—————–

If you want to be master of Nguyễn Đình Chương Tương tư xuân guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!