Tương Tư in guitar acoustic version might be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tương Tư by Táo” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Tương Tư guitar chords, you already visit to the right place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Tương Tư” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Tương Tư by Táo Guitar Chords

[Em]nằm kế phiến [D]đá trên sườn [Cmaj7]đồi [D]
[Em]bao năm trôi [D]qua vẫn cô [Cmaj7]đơn[D]
[Em]ngày tháng cứ [D]chóng qua và [Cmaj7]thêm năm thế thôi[D]
[Em]thân cây ưu [D]tư héo khô [Cmaj7]hơn[D]
 
[Cmaj7]chợt nghe đâu có tiếng [D]ai cất lên bên đồi[Em]
[Am]sao mãi ko tìm [B]đến nơi
[Cmaj7]hay do mãi [D]chơi với mây trên[Em] trời
[Am]xin gió đưa nhờ lời [B]của tôi[B7]
 
từ khi[Cmaj7] em ngang chốn [D]đây, là lòng [Em]tôi ôm ngất [D]ngây
[C]vươn từng nhánh [D]cây lên mặt trời
vội vàng [Cmaj7]em bay đến [D]nơi nhiều năm [Em]sau ko ghé [D]chơi
[C]sao chằng hát[D] cho tôi một lời
cuối [Em]cùng
—————–

If you wanna be master of Táo Tương Tư guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!