Tuổi thơ played in guitar may be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Tuổi thơ by Lê Thương” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Tuổi thơ guitar chords, you just visit to the right page.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Tuổi thơ” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Tuổi thơ by Lê Thương Guitar Chords

Intro:
[G][Am][Bm][Am][D7]
[G][Am][Bm][Am][D7]

1. Trời [G] xanh xanh [C] mát hương [G] thơm thơm [Em] ngát
[G] Cùng nhau ta [C] múa điệu [Am] ca, [F] cùng nhau ta [D7] hát đời [Em] ta
Nhụy [G] hoa thanh [C] khiết men [D] hoa ngây [Em] ngất
[C] Hát cho tâm [Bm] hồn được [D7] khuây [Am] cũng như cánh [D7] đẹp được [G] bay

ĐK: [Em] Sớm bắt bướm hái [C] hoa kêu la nô [G] đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn [B7] hoa
[Em] Tối quyến luyến má [C] ba vui ca bên [G] đèn
Mười giờ đêm nằm ngủ [D7] mơ thấy [G] tiên [D7]

2. Đời [G] vui ca [C] hát tươi thắm [D7] đôi môi [Em] ướt
[G] Bàn tay năm [C] ngón cùng [Am] xinh, [F] màu da trong [D7] trắng mượt [Em] tinh
Chìm [G] trong đôi [C] mắt bao ước [D] mơ trong [Em] vắt
[C] Sướng thay cho [Bm] đời trẻ [D7] thơ [Am] mỗi trang là [D7] một bài [G] thơ

3. Trẻ [G] con theo [C] tánh ưa [G] trái cây ưa[Em] bánh
[G] Hàm răng hay [C] sún vì [Am] chua [F] mà ai cho [D7] bánh thì [Em] ưa
Dầm [G] mưa dang [C] nắng chơi cát [D7] dơ mẹ [Em] mắng
[C] Sống vui cho [Bm] bầu trời [D7] xanh, [Am] sướng thay cho [D7] đời trẻ [G] thơ
—————–

If you want to study Lê Thương Tuổi thơ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!