Tuổi buồn tình yêu in guitar acoustic version may be one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Tuổi buồn tình yêu by Thiên Vũ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Tuổi buồn tình yêu guitar chords, you already visit to the best web site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Tuổi buồn tình yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tuổi buồn tình yêu by Thiên Vũ Guitar Chords

1. [Gm]Một lần yêu ngang [Bb]trái biết bao nhiêu [Eb]sầu
[F]Thôi tình yêu đã [D7]mất nhớ thương đã [Gm]nhiều
Lệ tình chan [Eb]chứa để tiễn đứa [F]nhau [D7]
 
Một người con [F]gái vẫn đứng trông [Eb]theo
Trong đám mưa [Gm]chiều thương yêu về [Eb]đâu
Với chuyện tình [D7]buồn ngang trái âm [Gm]thầm.
 
ĐK:
[G]Thôi thôi đừng nuối [D]tiếc theo giấc chiêm [Em]bao
Xin đừng khóc [C]nữa cho lệ tình [G]nhiều
Để nghe cay [C]đắng cho nhớ nhung [D7]thêm
 
Đâu có [F]mùa thu nào không lá [D]bay
Và [Em]đâu có mùa đông [Bm]nào [G]không nghe mưa [C]giăng
Để cho em em buồn [Em]lắm em buồn [D]lắm
Xót xa cho [C]tình [D7]yêu [G]qua.
 
2. [Gm]Kỷ niệm xa xưa [Bb]đó có ai đâu [Eb]ngờ
[F]Như tình yêu ngăn [D7]cách đắng cay lỡ [Gm]làng
Mộng tình tan [Eb]vỡ lẻ bóng cô [F]đơn [D7]
 
Ngày dài lưu [F]luyến ai nhớ thương [Eb]ai
Trong giấc mơ [Gm]dài xin cho tình [Eb]yêu
Suốt đời lạnh [D7]lùng tan tác nỗi [Gm]lòng.
—————–

If you want to study Thiên Vũ Tuổi buồn tình yêu guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!