Tuổi 20 in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Tuổi 20 by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Tuổi 20 guitar chords, you just come to the best web site.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Tuổi 20” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Tuổi 20 by Guitar Chords

[Am]Chẳng có chi làm tôi chùn[C] bước
Dù bao [G]khó khăn
Tôi luôn [D]vượt qua
[F]Luôn sẻ [G]chia vui [Am]cười
[Am]Có những lúc tôi theo bạn đi[C] khắp nơi
Dù là [G] nơi đâu
Tôi luôn [D] theo dấu (í [F] yeah! í [G] yeah!)
ĐK:
[Am]Hai mươi tôi bay trong trời tự [C]do
Vui chơi mà không âu [D] lo
Tự tin [F]đi bất cứ nơi[G] đâu
 
Với tuổi hai [Am]mươi
Tương lai trong bàn tay [C] tôi
Tôi đi tận nơi xa [D] xôi
Chẳng sợ[F] gì ngày dài gian [G]khó
Vì [Am]giờ tôi đã hai mươi
—————–

If you want to be master of Tuổi 20 guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!