Tung hô Nữ Vương Maria played in guitar can be one of the best music you loved. Not only hearing the song but you can play “Tung hô Nữ Vương Maria by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Tung hô Nữ Vương Maria guitar chords, you’ve visit to the right website.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Tung hô Nữ Vương Maria” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tung hô Nữ Vương Maria by Guitar Chords

Ngắm [C] nhìn chân dung [Em] Mẹ
Lòng [C] con rộn ước [Em] ao
Nép [Dm] thân vào lòng [G] Mẹ
Ôi [G7] xiết bao ngọt [C] ngào

[Am] Lòng Mẹ rộng bao [F] la
Thương nhân [G] gian tội [Em] lỗi
[G] Mẹ là đấng Đồng [C] Công
Lòng khổ [Dm] đau trăm [F] nỗi

Bảy mũi [Dm] gươm đâm [G] lòng
Tan nát [C] ngầu Thánh [Em] Giá
[F] Mẹ đã giơ tay [Em] thiêng
[Dm] Cứu trần gian sa [Em] ngã

Ánh mắt [G] Mẹ hiền [C] từ
Đầy bao [G] tình mến [Em] thương
Ước [Dm] nương vào lòng [G] mẹ
Cậy [F] trông đức nhân [C] từ

A-[G] ve Mari-[C] a, A-[F] ve Mari-[C] a
Lòng [Em] Mẹ đẹp thơm [G] hoa
Lòng [Em] Mẹ đẹp thơm [C] hoa
Cúi [Dm] đầu tung hô [Em] Mẹ
Nữ [G7] Vương ngự trên [C] tòa
—————–

If you wanna be master of Tung hô Nữ Vương Maria guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!