Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh played in ukulele may be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh by Hamlet Trương” using ukulele too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

If you are searching for Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh ukulele chords, you have come to the perfect page.

Yeah,Ya, ukulele is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play the song.

“Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh” ukulele chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh by Hamlet Trương ukulele Chords

Capo 2
 
Đã từng có một [Em]người yêu mến [D]tôi hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người, ngồi đây [D]với tôi thâu [G]đêm
[C]Chấp nhận đứng bên [Am]tôi
[Bm]Chấp nhận con người [Em]tôi
Mà đâu [C]hay thế gian đổi [D]thay có đâu lâu [Em]dài
Đã từng có một [Em]người yêu mến [D]tôi hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người ngày ngày [D]nắm lấy tay [G]tôi
[C]Lúc người ấy ra [Am]đi
[Bm]Đời tôi chẳng còn lại [Em]gì
Chỉ còn [C]đây chút hương tàn [D]tro tháng năm phai [Em]nhoà
Điều gì làm [Am]trái tim tôi yêu [D]người
Nhiều năm sau [G]đó tôi vẫn tự [G]hỏi
Phải chăng khi [Am]đã sinh ra trong [D]đời
Trái tim chỉ [G]yêu một [G]người
Người mà tôi [Am]muốn đi đến cuối [D]đời
Người bên tôi [G]dẫu cho tôi lầm [G]lỗi
Và được là [Am]chính tôi khi bên [D]người
Mà [Em]thôi…
Đã từng có một [Em]người, tôi cũng [D]yêu hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người, chẳng hề [D]dối gian nửa [G]lời
Lúc người ấy ra [Am]đi
Cả thế giới như đổi [Em]thay
Người ra [C]đi đã vô tình [D]mang thế gian theo [Em]cùng…
—————–

If you want to be master of Hamlet Trương Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Searching for another ukulele chords? Simple .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!