Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh by Hamlet Trương” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh guitar chords, you just come to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh by Hamlet Trương Guitar Chords

Capo 2
 
Đã từng có một [Em]người yêu mến [D]tôi hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người, ngồi đây [D]với tôi thâu [G]đêm
[C]Chấp nhận đứng bên [Am]tôi
[Bm]Chấp nhận con người [Em]tôi
Mà đâu [C]hay thế gian đổi [D]thay có đâu lâu [Em]dài
Đã từng có một [Em]người yêu mến [D]tôi hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người ngày ngày [D]nắm lấy tay [G]tôi
[C]Lúc người ấy ra [Am]đi
[Bm]Đời tôi chẳng còn lại [Em]gì
Chỉ còn [C]đây chút hương tàn [D]tro tháng năm phai [Em]nhoà
Điều gì làm [Am]trái tim tôi yêu [D]người
Nhiều năm sau [G]đó tôi vẫn tự [G]hỏi
Phải chăng khi [Am]đã sinh ra trong [D]đời
Trái tim chỉ [G]yêu một [G]người
Người mà tôi [Am]muốn đi đến cuối [D]đời
Người bên tôi [G]dẫu cho tôi lầm [G]lỗi
Và được là [Am]chính tôi khi bên [D]người
Mà [Em]thôi…
Đã từng có một [Em]người, tôi cũng [D]yêu hơn sinh [Em]mệnh
Đã từng có một [C]người, chẳng hề [D]dối gian nửa [G]lời
Lúc người ấy ra [Am]đi
Cả thế giới như đổi [Em]thay
Người ra [C]đi đã vô tình [D]mang thế gian theo [Em]cùng…
—————–

If you want to learn Hamlet Trương Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!