Tuav Kev Ntseeg Ruaj played in guitar may be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Tuav Kev Ntseeg Ruaj by Hmong Christian” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tuav Kev Ntseeg Ruaj guitar chords, you just come to the right place.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Tuav Kev Ntseeg Ruaj” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tuav Kev Ntseeg Ruaj by Hmong Christian Guitar Chords

Verse 1:
[Am]Tuav nej txoj kev ntseeg kom [G]ruaj..
[F]Tsam ces ib hnub Yexus[G] nws rov [Am]los..
Es nej tsis [G]npaj..a.a[E]
[Am]Lub neej hauv ntiaj teb tsis [G]kaj…
[F]Muaj ib hnub txhua [G]yam yeej yuav ploj [Am]mus…
Tseem tshuav [G]Yexus… Uv..[E]u.
 
Chorus:
[Am]Npaj lub neej mus txhaj tawm txuj hmoo [F]zoo
[Am]Txhob xav txog lub [G]neej nyob ntiaj [Am]teb
[G]Ntseeg Yexus[C].. [Am]uas yog tus Cawm [D]Seej
Nws yuav pab [E]peb dim kev [Am]tuag….
 
Verse 2:
Yexus yog txoj kev uas [G]tseeb
[F]Nws txoj kev hlub [G]loj tshaj qab ntuj [Am]khwb
Yuav tsum cia [G]siab[E]…
[Am]Kwv koj tug khaub lig ntoo [G]los..
[F]Thiab ua raws li Yexus[G] nws txoj [Am]lus..
Qhia rau txhua [G]tus[E]…
 
Chorus:
[Am]Npaj lub neej mus txhaj tawm txuj hmoo [F]zoo
[Am]Txhob xav txog lub [G]neej nyob ntiaj [Am]teb
[G]Ntseeg Yexus[C].. [Am]uas yog tus Cawm [D]Seej
Nws yuav pab [E]peb dim kev [Am]tuag….
 
Instrumental:
|[G]|[C]|[G]|[F]|[G]|
|[Am]|[G]|[E]|[Am]|
 
[F]Txhaj tau txais txoj kev tau [Am]zoo
[F]Qhia txog peb Leej Txiv saum [Am]ntuj uv..u
[F]Tsis txhob txaj muag sawv tseeg [Am]los..
 
 
Chorus:
[Am]Npaj lub neej mus txhaj tawm txuj hmoo [F]zoo
[Am]Txhob xav txog lub [G]neej nyob ntiaj [Am]teb
[G]Ntseeg Yexus[C].. [Am]uas yog tus Cawm [D]Seej
Nws yuav pab [E]peb dim kev [Am]tuag….
 
Outtro: |[E]|[F]|[Dm]|[E]|
—————–

If you wanna study Hmong Christian Tuav Kev Ntseeg Ruaj guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!