Tựa Đêm Nay played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Tựa Đêm Nay by The Cassette” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Tựa Đêm Nay guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Tựa Đêm Nay” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tựa Đêm Nay by The Cassette Guitar Chords

Tựa đêm [G]nay có mấy khi ta [Em7]say
Những nỗi đau mà ta [C]đã mang trong mình
Giờ thôi [Am]đã đi thật [D]xa
 
 
Tựa đêm [G]nay cũng đâu phải lần đầu [Em7]tiên
Ánh trăng soi dịu [C]êm 2 tâm hồn
Giờ thôi [Am]đã bên cạnh [D]nhau
 
 
Thế nên [Bm7]đừng vội [Em7]vàng nhìn về phía [C]sau
Để cho [G]những nỗi đau ấy qua [D]đi
Cũng như [Bm7]bao lần [Em7]cùng nhau đi dưới [C]mưa
Gột sạch [D]hết
Giấc mơ [G]buồn
 
 
Tựa đêm [G]nay nước mắt không còn [Em7]rơi
Tiếng pháo hoa đánh [C]thức cả khu rừng
Dường như đang [Am]nói thay lời [D]ta
 
 
Tựa đêm [G]nay vẫn mây ru gió [Em7]hát
Hát cho hai người [C]thương nhau thật lòng
Dường như đang [Am]níu chân thời [D]gian
 
 
Thế nên [Bm7]đừng vội [Em7]vàng nhìn về phía [C]sau
Để cho [G]những nỗi đau ấy qua [D]đi
Cũng như [Bm7]bao lần [Em7]cùng nhau đi dưới [C]mưa
Gột sạch [D]hết
Giấc mơ [G]buồn
—————–

If you want to study The Cassette Tựa Đêm Nay guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!