Tự tình trong đêm in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Tự tình trong đêm by Trúc Phương” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Tự tình trong đêm guitar chords, you have come to the perfect place.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Tự tình trong đêm song.

“Tự tình trong đêm” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tự tình trong đêm by Trúc Phương Guitar Chords

1.Tôi lặng [E7] lẽ cúi [Am] đầu, cúi đầu
Buồn tình [C] nhân, buồn nhân [G] thế thêm [C] sâu
Dấu vết [Am] xưa nay đã là kỷ [F] niệm
Trong ký [G] ức thuở đôi [E7] mươi

2. Môi tuổi nhỏ tiếng [Am] ngọt mất rồi
Dài đường [C] yêu dày cay [G] đắng bao [C] nhiêu
Anh nhớ [Am] em như nhớ đời bội [F] bạc
Nên khép [E7] kín nửa đoạn [Am] vui

ĐK: Từ [G] đó đêm [C] đêm bên lửa [Am] đỏ
Tôi đốt cỏ ưu [E7] tư quên [Am] đời
Mong thoát [C] đi khỏi vũng [Am] lầy
Bạn bè đôi đứa [Dm] thôi nay [E7] đã trở mặt [Am] rồi

3. Tôi thầm [E7] nhủ với [Am] lòng, với đời
Đừng vào [C] yêu bằng tay [G] trắng ai [C] ơi
Đêm đã [Am] nghe tôi nói trọn đoạn [F] buồn
Nên đêm [E7] cúi mặt làm [Am] mưa
—————–

If you want to learn Trúc Phương Tự tình trong đêm guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!