Tứ Phủ played in guitar may be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Tứ Phủ by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Tứ Phủ guitar chords, you just visit to the best page.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Tứ Phủ” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tứ Phủ by Guitar Chords

[Em]…Run run ngọc vỡ con tim [C]này, ai thêu gấm lên đồi hoang [Am]vu,
Đào phai mấy kiếp thân em đoạ [Em]đày.
 
Đời gập [C]ghềnh thuyền tình chòng chành chao nghiêng,
Đành vùi [Am]mình vào chốn linh thiêng, nam mô A [Em]di đà..
Người phụ [C]người bạc tình phận này chua cay,
Này trời [Am]kia người có ai hay, hỡi khắp [Em]thế gian.
 
A a [C]a i a a a a .. A a [D]a i a a a a .. em [Em]khóc cúi mặt Cửu Trùng [D]Thiên
A a [C]a i a a a a .. A a [D]a i a a a a .. nơi [Em]đây đại ngàn em [D]chờ thiên [C]thu
nơi [Em]đây đại ngàn em [D]chờ thiên [C]thu
Trách phận vô [Em]duyên..
 
[Em]…Mênh mênh mây nước không trôi về [C]nguồn,
Như anh không đến bên đời hoang [Am]vu, và em đã biết kêu tên nỗi [Em]buồn.
 
Ngày nhặt [C]mình nhặt từ chuyện tình chao nghiêng,
Lời tự [Am]tình dài suốt đêm riêng,
Nam mô A [Em]di đà..
Người miệt [C]mài dệt mộng dệt trời khơi xa,
Vội [Am]vàng người đã quên ta, hỡi khắp [Em]thế gian.
 
A a [C]a i a a a a .. A a [D]a i a a a a .. em [Em]khóc cúi mặt Cửu Trùng [D]Thiên
A a [C]a i a a a a .. A a [D]a i a a a a .. nơi [Em]đây đại ngàn em [D]chờ thiên [C]thu
nơi [Em]đây đại ngàn em [D]chờ thiên [C]thu
nơi [Em]đây đại ngàn em [D]chờ thiên [C]thu
 
RAP
[C]Em nơi đại ngàn, anh tận miền xuôi ngày nhặt bóng mình, đêm dài ko [Em]nói
Anh vào rừng sâu, em nằm ngang núi nỗi buồn gọi em mà anh chưa [Am]tới
Tóc em thốc ngược thổi tung bầu trời phủ mờ mặt đấy. Anh còn xa [Bm]khơi
Nước không về nguồn nước bỏ mây trôi anh chằng về em anh đii rất [D]vội
Em ngửa mặt lên, khóc Cửu Trùng Thiên em cúi đầu xuống chuyện mình chao [Em]nghiêng
Phận mình vô duyên
—————–

If you wanna be master of Tứ Phủ guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!