Trong tầm mắt đời played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Trong tầm mắt đời by Tú Nhi” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Trong tầm mắt đời guitar chords, you just come to the right site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Trong tầm mắt đời” guitar chords has Habanera rhythm and included in “” album.

Trong tầm mắt đời by Tú Nhi Guitar Chords

1. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật [Am] xa
Bạn thân ngoảnh [C] ngơ như người xa [Am] lạ
Người mình bao năm chăn [Am] gối
Bây giờ còn dối gian [Dm] nhau
Mấy ai trong đời hiểu [E7] thấu

2. Tiền khô cháy túi có ai hiểu [Am] ai
Nhiều khi bỏ [C] đi như kẻ không [Am] nhà
Đọa đày trong cơn men [Am] đắng
Ôi đời còn lắm phong [Dm] ba
Biết [E7] bao ước vọng trôi [Am] qua

ĐK:
Còn [Am] nhớ bao năm xa rồi
Đời [E7] thơ tuổi đó rong [C] chơi
Chưa yêu [Dm] đương, chưa lần thương nhớ một [Am] người
Bây giờ tình đến với [E7] tôi, như mây hững hờ mây [Am] trôi [Dm] – [Am]

3. Từ khi biết nhớ, biết thương rồi [Am] yêu
Là khi biết [C] đau, biết khổ trong [Am] chiều
Người đời điêu ngoa, gian [Am] dối
Ước hẹn phù phiếm xa [Dm] xôi
Có [E7] chăng chỉ là mơ [Am] thôi.
—————–

If you wanna study Tú Nhi Trong tầm mắt đời guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!