Trôi vào xứ mộng in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Trôi vào xứ mộng by Châu Kỳ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Trôi vào xứ mộng guitar chords, you just come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Trôi vào xứ mộng” guitar chords has Pop rhythm and included in “” album.

Trôi vào xứ mộng by Châu Kỳ Guitar Chords

Bao con nước trôi [A] về
Cho lòng em lê [D] thê
Bao con tàu đổ [A] bến
[B7] Để tình anh đê [E7] mê.

Xuôi trăng nước hương [A] tình
Cho vườn yêu đa [D] mang
Xuôi chi lòng nhung [A] nhớ [E7]
Tim mình lên ngổn [A] ngang.

Tình tang rồi tình [A] tang
[F#m] Bướm còn bay hoang [D] mang
Lá xanh chiều lá [A] đổ
Theo cơn gió thênh [F#m] thang
Mình sao vẫn nai [E7] vàng.

Hoàng hôn tàn em [A] ơi
[F#m] Tung tăng bốn phương [C#m] trời
Mây trôi về đâu [D] đó
Sóng vỗ ngoài ngàn [A] khơi
Đá tảng buồn chơi [E7] vơi.

Bao con nước trôi [A] về
Nghe mình hay nghe [D] ai
Mênh mông sầu viễn [A] xứ [E7]
Ôi tình yêu đắng [A] cay.
—————–

If you want to be master of Châu Kỳ Trôi vào xứ mộng guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!