Trên dòng sông nhỏ played in guitar can be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Trên dòng sông nhỏ by Hàn Châu” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Trên dòng sông nhỏ guitar chords, you’ve come to the best web.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Trên dòng sông nhỏ” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Trên dòng sông nhỏ by Hàn Châu Guitar Chords

Quê hương [Em] tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông [C] nhỏ
Này thường có con [D] đò đưa đón khách sang [G] sông.
Khách sang [D] sông có lắm khách đa [B7] tình
Ngỏ lời ong [Am] bướm ngỏ lời trăng [B7] gió với cô lái đò [Em] đưa.

Cô ngây [Em] thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười em [C] lệ
Để lòng khách đa [D] tình thêm xao xuyến bâng [G] khuâng
Bước sang [D] sông khách chẳng muốn lên [B7] bờ
Quên giờ quên [Am] giấc quên trời quên [B7] đất với cô lái đò [Em] đưa.

Cô lái đò [C] đưa đò đưa qua từng bến [Am] cạn
Qua từng bến [Em] sông
Sông [Am] sâu dù sâu cũng dễ thăm [Em] dò
Mấy ai lấy [C] thước mà đo lòng [Am] người
Nên [D] lời ong bướm gió [B7] trăng
Cũng chỉ [Em] làm gợn chút băng [D] khoăn.
Cô lái [C] đò dằn lòng chỉ ghé bến trong
Không [B7] ghé bến đục để vui lòng mẹ [Em] cha.

Qua năm [Em] sau có chàng khách lạ dáng người nho [C] nhỏ
Chàng nghệ sĩ lên [D] đò vai khoác áo phong [G] sương
Nghệ sĩ sang [D] sông cô lái thấy tim [B7] mình
Bỏ thuyền bỏ [Am] bến bỏ chèo bỏ [B7] lái cô gái bước sang [Em] sông.

Để bao chàng ngẩn [Am] ngơ
Để bao [D] chàng làm [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.

Để bao chàng tình [Am] si
Để bao [D] chàng thẩn [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.
—————–

If you wanna study Hàn Châu Trên dòng sông nhỏ guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!