Trên đỉnh Phù Vân in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Trên đỉnh Phù Vân by Phó Đức Phương” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Trên đỉnh Phù Vân guitar chords, you just visit to the right website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Trên đỉnh Phù Vân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trên đỉnh Phù Vân by Phó Đức Phương Guitar Chords

[Em9] Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên [Em] Tử
Vi vi vu vu trúc lâm thiền [Em9] tự
Thổn thức nỗi [C] lòng ai kẻ tình [A] si
Nước mắt tràn [D9] mi tìm [Bm] người trong [Em] mộng

[Em] Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
[Am] Xuống đáy thung sâu [D] thăm thẳm sông dài
[Em] Vào rừng trúc [D] mai [Am] véo von con sáo [Bm] sậu
Ta [Em] khóc ròng một [D] câu, [Am] đâu người ta yêu [Bm] dấu?

[Em] Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
[Am] Vương vấn yêu đương ta [D] hứng giọt mưa nguồn
[Em] Một đời khát [D] khao [A] rút lòng nhả kén [Bm] sầu
Ta [Em] muốn hỏi một [D] câu. [A] bao giờ hết tơ [D] vương?
[Bm] bao giờ hết tơ [Em] vương?

[Em9] Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên [Em] Tử
Vi vi vu [Am] vu trúc lâm thiền [Em9] tự
Vời vợi đất [C] trời phiêu dạt tình [A] ai
Giữa chốn huyền [D9] không tìm [Bm] người trong [Em] mộng
—————–

If you wanna learn Phó Đức Phương Trên đỉnh Phù Vân guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!