Trên đỉnh Phù Vân in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Trên đỉnh Phù Vân by Phó Đức Phương” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Trên đỉnh Phù Vân guitar chords, you just visit to the right web.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Trên đỉnh Phù Vân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trên đỉnh Phù Vân by Phó Đức Phương Guitar Chords

[Em9] Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên [Em] Tử
Vi vi vu vu trúc lâm thiền [Em9] tự
Thổn thức nỗi [C] lòng ai kẻ tình [A] si
Nước mắt tràn [D9] mi tìm [Bm] người trong [Em] mộng

[Em] Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
[Am] Xuống đáy thung sâu [D] thăm thẳm sông dài
[Em] Vào rừng trúc [D] mai [Am] véo von con sáo [Bm] sậu
Ta [Em] khóc ròng một [D] câu, [Am] đâu người ta yêu [Bm] dấu?

[Em] Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
[Am] Vương vấn yêu đương ta [D] hứng giọt mưa nguồn
[Em] Một đời khát [D] khao [A] rút lòng nhả kén [Bm] sầu
Ta [Em] muốn hỏi một [D] câu. [A] bao giờ hết tơ [D] vương?
[Bm] bao giờ hết tơ [Em] vương?

[Em9] Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên [Em] Tử
Vi vi vu [Am] vu trúc lâm thiền [Em9] tự
Vời vợi đất [C] trời phiêu dạt tình [A] ai
Giữa chốn huyền [D9] không tìm [Bm] người trong [Em] mộng
—————–

If you want to study Phó Đức Phương Trên đỉnh Phù Vân guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!