Trên đỉnh đồi xa played in guitar might be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Trên đỉnh đồi xa by Thiên Thu” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Trên đỉnh đồi xa guitar chords, you just visit to the best web site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Trên đỉnh đồi xa” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Trên đỉnh đồi xa by Thiên Thu Guitar Chords

1. Nơi hoang [Am] vu, chiều đang [G7] xuống âm [C] u [Am]
Trên đồi [Dm] cao hàng cây [G] nghiêng, gió xôn [C] xao, ôi cơn [Esus4] gió nào [E]
Nơi đồi [F] xa Người đã [G] chết giang tay trọn [C] kiếp chết với đắng [Esus4] cay chết với đọa [E] đầy

Cơn đau [Am] kia rồi cũng [G7] sẽ tan [C] nhanh [Am]
Xin tình [Dm] yêu Người vẫn [G] luôn nở trên [C] môi này xinh [Esus4] với đời [E]
Xin tình [F] yêu Người hãy [G] đến cho say hồn [C] mến với những kính [E] tin mãi trong [Am] đẹp xinh [E]

ĐK: Người đã [Am] chết trên nơi hoang [Fmaj7] vu
Dấu chân mịt [G] mù lê trên gai [Em] chông
Với đôi vai [F] gầy xa xôi đơn [Dm] côi về nơi ngất [E] ngây
Tình yêu [Am] đó trong tim con [Fmaj7] đây
Mến yêu đêm [G] ngày ôi cao siêu [Em] thay
Chúa thương con [F] rồi con như chơi [Dm] vơi trên dòng nước [Am] trôi

2.Jesus [Am] ơi Ngài đã [G] chết cho [C] con [Am]
Xin tình [Dm] yêu Ngài dạy [G] con biết thứ [C] tha và biết [Esus4] đáp đền [E]
Như Ngài [F] xưa ngàn cay [G] đắng nhưng luôn trầm [C] lắng yêu thương thế [Esus4]nhân tha muôn lỗi [E] lầm

Jesus [Am] ơi Ngài đã [G7] chết cho [C] con [Am]
Nguyện từ [Dm] đây đời con [G] sẽ biến đau [C] thương thành muôn [Esus4] đóa hồng [E]
Xin tình [F] yêu Ngài ghi [G] khắc tim con tình mến [C] mến Chúa thiết [Esus4] tha như trên đồi [Am] xa [E]
—————–

If you want to learn Thiên Thu Trên đỉnh đồi xa guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!